Agent ubezpieczeniowy
w Kamieniu Pomorskim

 

Jesteśmy agencją ubezpieczeniową z wieloletnim doświadczeniem. Współpracujemy z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi i stale rozszerzamy ofertę ubezpieczeń indywidualnych i grupowych. Monitorujemy rynek ubezpieczeń, aby zaproponować optymalne rozwiązanie.

Specjalizujemy się w ubezpieczeniach majątkowych oraz ubezpieczeniach na życie. W naszej ofercie znajdują się również ubezpieczenia samochodu i ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) oraz ubezpieczenia zdrowotne.

Oferujemy profesjonalne pośrednictwo ubezpieczeniowe dla klientów indywidualnych oraz firm.

Serdecznie zapraszamy!


 

Oferta agencji ubezpieczeniowej

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE:

• UNIQA
• PZM
• VIG
• COMPENSA
• INTERRISK
• PTU
• INTER POLSKA
• PROAMA POLSKA
• AVIVA
• GENERALI
• ERGO HESTIA
• HDI ASEKURACJA
UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE:

• UNIQA
• MACIF-ŻYCIE
• GENERALI

UBEZPIECZENIA NNW

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE
 

Ubezpieczenia na życieUbezpieczenia na życie zapewniają świadczenia rodzinie i innym osobom uposażonym w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Polisy na życie nie są jednak wyłącznie "ochroną" bliskich. Agent ubezpieczeniowy często poleca je również jako produkt oszczędnościowy, zapewniający dodatkowe środki na emeryturze.

Ubezpieczenia na życie dzielą się na dwie kategorie:

1. Polisy ochronne - w przypadku śmierci ubezpieczonego świadczenie zostaje wypłacone jego rodzinie.

2. Polisy oszczędnościowe - środki z naszych składek inwestowane są na rynku za pośrednictwem funduszy kapitałowych i mogą stanowić dodatkowe zabezpieczenie w późniejszych latach. W przypadku śmierci świadczenie zostaje wypłacone jego rodzinie.


Ubezpieczenia majątkoweUbezpieczenia majątkowe chronią przed wysokimi kosztami wiążącymi się ze zniszczeniem lub utratą majątku. Można je podzielić na trzy podstawowe kategorie:

1. Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe - w przypadku choroby lub wypadku osoba ubezpieczona otrzymuje jednorazowe świadczenie.

2. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - jeśli ubezpieczony wyrządzi szkodę drugiej osobie, świadczenie poszkodowanemu wypłaca towarzystwo ubezpieczeniowe, a nie sam sprawca szkody. W naszej ofercie znajdują się też ubezpieczenia grupowe dla grup zawodowych: lekarzy, prawników i innych.

3. Ubezpieczenia mienia - chronią przed finansowymi skutkami zniszczenia lub utraty majątku w skutek pożaru, kradzieży i innych zdarzeń. Oferujemy ubezpieczenia domów, ubezpieczenia mieszkań i innych budowli oraz maszyn, urządzeń, samochodów i sprzętu elektronicznego.


Pośrednictwo ubezpieczeniowe. Jadwiga Borowiak

 

ul. Nowoogrodowa 2, Kamień Pomorski
Tel.: (91) 382 09 30
E-mail: jadwiga.borowiak@neostrada.pl